Pyros
pyros organisatieontwikkeling

judith_kayser_voorpagina

In 2004, ben ik, Judith Kayser, pyros organisatieontwikkeling als adviespraktijk gestart.

De betekenis van het Griekse woord pyros (?????) geeft aan wat mijn adagium is: vuur, warmte en energie staat voor mijn manier van werken, voor betrokkenheid, losmaken en in beweging brengen. Voor reflectie, maar ook voor concrete activiteiten.

Ik voel me aangetrokken tot ruimte, vrijheid; door gezamenlijk de puzzel te onderzoeken waarom het werkt zoals het werkt. Wat houdt ons vast, wat beperkt ons en daagt ons uit. Het gaat mij minder om instrumenten en structuren, maar meer om "het heilig vuur", dromen, persoonlijke emoties en ambities.
Het mogelijk maken van deze ambities binnen een organisatie, er voor zorgen dat mens en organisatie elkaar daarbij versterken, dat is voor mij de essentie.

Op deze site kun je lezen over mijn achtergrond, denkbeelden en keuzes. Over mijn ervaringen, mijn vragen en mijn manier van werken binnen pyros.