Pyros   >>   Nieuws, Artikelen & Cases
Nieuws, Artikelen & Cases

Nieuws

 

NIEUW ARTIKEL OP DEZE WEBSITE:

Ik richt me in dit artikel op organisaties die zich in een belangrijke overgangsfase bevinden zoals een directiewisseling, ingrijpende reorganisatie, fusie, overname of inkrimping van het personeel. Hierbij spelen verlies, loslaten van oude situatie en onzekerheid over de nieuwe situatie een belangrijke rol.

 

De veranderingen in organisaties kunnen, naast positieve effecten op de lange termijn, ook een grote negatieve invloed kunnen hebben op het functioneren van de medewerkers tijdens en vlak na de verandering. Dit gaat ten koste van energie en de productiviteit.

"De impact van verlies in reorganisaties."

 

 

GEVOLGD: MASTERCLASS TOEPASSEN SYSTEEMTHEORIE OP ORGANISATIEVERANDERING door Joep Choy

Sommige problemen worden als zo groot ervaren dat mensen er door overvallen worden en het gevoel van regie niet meer hebben in hun situatie. Dan helpt het om de complexe problemen in proportie te brengen of kleiner te maken en te splitsen in behapbare brokken. Als er vervolgens niet weer vanuit een coherent geheel gehandeld wordt gaat de wisselwerking met het grotere geheel verloren.

Met het toepassen van systeemtheorie op organisaties zijn wij in staat om grotere patronen en rode lijnen te herkennen en deze te veranderen.

Bij systeemgericht werken draait het om betrekkingen, patronen die zich tussen mensen afspelen; om veranderingen in de ene relatie die gevolgen heeft voor de andere relaties.

‘De waarheid’ bestaat niet, met als gevolg dat iedereen vanuit zijn eigen waarneming gelijk heeft en dit kun je vervolgens gezamenlijk verder onderzoeken. 

Met deze bril onderzoeken we hoe relaties in een team tot nu toe vorm krijgen. Door het bewust zichtbaar maken van patronen en onderliggende aannames over het gedrag van anderen boven tafel te krijgen, worden destructieve spanningen minder en kunnen vastgeroeste negatieve interactiepatronen omgebogen worden naar constructieve patronen. alt