Pyros   >>   Nieuws, Artikelen & Cases   >>   Cases
Cases
Verbinding tussen ziel en zakelijkheid

De afdeling P&O van de politie Utrecht had geen georganiseerd aanspreekpunt voor hun medewerkers. Zij wilden middels een Personeelsloket (digitaal en telefonisch) een eenduidig gezicht en vraagbaak naar de medewerkers en operationeel leidinggevenden vormen.

Lees meer...
 
Directiewisseling met behoud van tempo en energie

Wanneer in een organisatie een nieuwe directeur aantreedt start er een spannende tijd, zowel voor de medewerkers in de organisatie als voor de nieuwe directeur.

Lees meer...
 
Fuseren en ondersteunen

Bij een fusie van twee faculteiten binnen een universiteit moest naast de inhoudelijk wetenschappelijke fusie ook de ondersteuning fuseren. 

Voor het fuseren van de ondersteunende diensten werd een projectmanager van buiten de faculteit gezocht, de opdrachtgever was de decaan van de te vormen faculteit. Als projectleider bij de realisatie van de inrichting van een ondersteunende dienst was ik verantwoordelijkheid voor het proces van ontwerp, inrichting en realisatie.

Een afstemming van de ondersteuning op het primaire proces van onderwijs en onderzoek stond voorop. Naast effectiviteits- en efficiencyslag die nodig waren, heeft het ontwikkelingsperspectief vanaf de start, centraal gestaan in de aanpak van de fusie. Ontwikkeling van medewerkers die later de organisatie daadwerkelijk laten functioneren is  daarbij essentieel.

faculteit 2400 studenten en 800 medewerkers

Het resultaat was een ondersteunende organisatie die meer gericht was op het primaire proces, met minder