Pyros   >>   Nieuws, Artikelen & Cases   >>   Artikelen
Artikelen
De impact van verlies in (re)organisaties

Ik richt me in dit artikel op organisaties die zich in een belangrijke overgangsfase bevinden zoals een directiewisseling, ingrijpende reorganisatie, fusie, overname of inkrimping van het personeel. Hierbij spelen verlies, loslaten van oude situatie en onzekerheid over de nieuwe situatie een belangrijke rol.

De veranderingen in organisaties kunnen, naast positieve effecten op de lange termijn, ook een grote negatieve invloed kunnen hebben op het functioneren van de medewerkers tijdens en vlak na de verandering. Dit gaat ten koste van energie en de productiviteit.

 
Onder Professoren

Samen met de Rector Magnificus van de TU Delft, prof.dr.ir. J.T. Fokkema heb ik een artikel geschreven over het initiatief om het College van Bestuur meer aansluiting te laten vinden met de hoogleraren. Ik heb samen met de rector een interventie ingericht, waarbij het bestuur in gesprek is geraakt met de wetenschappers. De resultaten waren boven verwachting goed. ‘We hebben een paar zeer verrassende, verfrissende confrontaties gehad.’ Wij hebben dit artikel geschreven als reflectie op het werk dat wij hebben verricht. 

Bijlagen:
Bewaar het bestand <code>Pagina 50-55 van 18806-1_Thema 0107_LR 2.pdf</code>onder Professoren[ ]98 Kb