Pyros   >>   Nieuws, Artikelen & Cases   >>   Artikelen   >>   Fuseren en ondersteunen
Fuseren en ondersteunen

Bij een fusie van twee faculteiten binnen een universiteit moest naast de inhoudelijk wetenschappelijke fusie ook de ondersteuning fuseren. 

Voor het fuseren van de ondersteunende diensten werd een projectmanager van buiten de faculteit gezocht, de opdrachtgever was de decaan van de te vormen faculteit. Als projectleider bij de realisatie van de inrichting van een ondersteunende dienst was ik verantwoordelijkheid voor het proces van ontwerp, inrichting en realisatie.

Een afstemming van de ondersteuning op het primaire proces van onderwijs en onderzoek stond voorop. Naast effectiviteits- en efficiencyslag die nodig waren, heeft het ontwikkelingsperspectief vanaf de start, centraal gestaan in de aanpak van de fusie. Ontwikkeling van medewerkers die later de organisatie daadwerkelijk laten functioneren is  daarbij essentieel.

faculteit 2400 studenten en 800 medewerkers

Het resultaat was een ondersteunende organisatie die meer gericht was op het primaire proces, met minder