Pyros   >>   Werkwijze
Werkwijze
WerkwijzeKijkend naar vraagstukken, vanuit de invalshoek van de organisatie en vanuit het individu, is het ontwikkelingsperspectief een dominante drijfveer in mijn benadering van veranderingsprocessen. Ik werk daarbij zoveel mogelijk met de mensen in de organisatie.†

Samen met opdrachtgevers verken ik de vraagstukken die voorliggen. Elke vraag is anders. Het vraagstuk wordt gezamenlijk op z'n kop gezet, binnenste buiten gekeerd en vanuit verschillende perspectieven bekeken. Door de verschillende niveaus inde organisatie met elkaar te verbinden, creeer ik mogelijkheden om de samenwerking en effectiviteit te vergroten. De oplossingsgerichte manier van werken past van nature bij mij.

In groepen, bijvoorbeeld tijdens workshops, en tijdens individuele coaching ben ik in staat om veiligheid te creŽren, mensen ruimte te geven waardoor ze bereid zijn uit hun schulp te kruipen. Het creŽren van een sfeer waarin relaties zich verder kunnen ontwikkelen, mensen stappen durven te zetten. Feedback over persoonlijke effectiviteit speelt hierbij een belangrijke rol.
Bewustwording, zicht krijgen op eigen situatie en inzicht in gedrag als basis voor ontwikkeling.

Binnen professionele organisaties ben ik in staat aansluiting te vinden bij professionals en werkvormen te bedenken die uitdagend zijn.