Pyros   >>   Nieuws, Artikelen & Cases   >>   Artikelen   >>   De impact van verlies in (re)organisaties
De impact van verlies in (re)organisaties

Ik richt me in dit artikel op organisaties die zich in een belangrijke overgangsfase bevinden zoals een directiewisseling, ingrijpende reorganisatie, fusie, overname of inkrimping van het personeel. Hierbij spelen verlies, loslaten van oude situatie en onzekerheid over de nieuwe situatie een belangrijke rol.

De veranderingen in organisaties kunnen, naast positieve effecten op de lange termijn, ook een grote negatieve invloed kunnen hebben op het functioneren van de medewerkers tijdens en vlak na de verandering. Dit gaat ten koste van energie en de productiviteit.