Pyros   >>   Nieuws, Artikelen & Cases   >>   Cases   >>   Directiewisseling met behoud van tempo en energie
Directiewisseling met behoud van tempo en energie
Cases
vrijdag 15 april 2011 09:22

Wanneer in een organisatie een nieuwe directeur aantreedt start er een spannende tijd, zowel voor de medewerkers in de organisatie als voor de nieuwe directeur.

De directeur moet wennen aan de organisatie en de nieuwe rol die daarbij hoort. Daarnaast is ‘de erfenis’ van zijn/haar voorganger van invloed op de start. Zo’n inwerkperiode kost vaak veel tijd en energie en het is lastig voor de directeur om tegelijkertijd de verwachtingen waar te maken en de ‘wittebroodsweken’ zo effectief mogelijk te gebruiken. Zoals een van de directeuren zei: “Iedereen zit naar je te kijken, de verwachtingen van medewerkers zijn hooggespannen maar je hebt ook tijd nodig om te onderzoeken hoe het reilt en zeilt in de organisatie”.

 

Vraag

Een voor de organisatie relevante vraag die hier speelt is: wat is er nodig om een nieuwe directeur te laten landen in de organisatie zonder dat er ‘ingehouden’ wordt en het tempo omlaag gaat?

De ervaring leert dat nieuwe directeuren in deze enerverende periode baat kunnen hebben bij een onafhankelijke sparringpartner in de vorm van een onafhankelijke buitenstaander, vertrouwelijk, zonder oordelende ogen Voorwaarde is dat deze mogelijkheid op voorhand wordt aangeboden vanuit de organisatie zodat directeuren niet expliciet om hulp hoeven te vragen. Voor een deel zal deze ondersteuning gaan over persoonlijke effectiviteit en hoe om te gaan met de erfenis van de voorganger en voor een deel over het inrichten van de organisatie en sturen van de medewerkers.

 

Ondersteuning

De ondersteuning valt dan ook uiteen in twee delen:

Als eerste de rol van sparringpartner die de directeur de spiegel voorhoudt en de ambities afstemt op de medewerkers in de organisatie en op het College van Bestuur. Daarnaast is de mogelijkheid tot (kortdurende) interventies in de directe omgeving van de directeur, zoals het begeleiden van het Management Team, of meekijken naar de ondersteuning etc.

In beide gevallen gaat het er om dat de directeuren in stelling worden gebracht, directeur en organisatie aan elkaar worden gekoppeld en daarna weer worden losgelaten. Het zijn relatief kortdurende interventies die de directeuren in staat stelt de regie in handen te nemen/houden.