Pyros   >>   Wat ik doe   >>   Begeleiding van team en individu
Begeleiding van team en individu
Teambegeleiding

Mijn aanpak grijpt aan op de leidinggevende, of op de relaties tussen leidinggevende en diens groep. Ik maak daarbij gebruik van het oplossingsvermogen van een team: "wat gaat er al goed en hoe kunnen we deze ervaringen gebruiken om andere processen te verbeteren? Hoe ziet de ideale toekomst er uit?" Ik neem de ontwikkelingsfase van het team in ogenschouw en stem mijn interventies daar op af.

Ik richt me zich op het zichtbaar maken van- en aanspreken op gedrag in combinatie met de mogelijkheden die de organisatie biedt tot verder ontwikkelen van het team.

Mijn bijdrage daarbij loopt uiteen van teamcoaching tot het ontwerpen en begeleiden van groepssessies, op zo'n manier dat er een veilige sfeer ontstaat waarin mensen stappen durven nemen en nieuwe perspectieven gevonden worden.

 
Individuele begeleiding/coaching

Individuele begeleiding richt zich op vragen van persoonlijke aard tot uiting komend in het functioneren in een organisatie. Middels openhartige gesprekken houd ik mensen de spiegel voor, confronteer ik en denk ik mee. Ik ondersteun bewustwording van de eigen kracht van waaruit richting gekozen kan worden en die kan inspireren tot nieuwe ontwikkelingen.

In een kennismakingsgesprek worden de persoonlijke leervragen onder de loep genomen en een aanpak van het traject afgesproken.

De gesprekken zijn altijd vertrouwelijk, de ervaring leert dat ca 5 8 gesprekken voldoende zijn om met de ingezette ontwikkeling verder te gaan.