Pyros   >>   Wat ik doe   >>   Begeleiding van team en individu   >>   Individuele begeleiding/coaching
Individuele begeleiding/coaching

Individuele begeleiding richt zich op vragen van persoonlijke aard tot uiting komend in het functioneren in een organisatie. Middels openhartige gesprekken houd ik mensen de spiegel voor, confronteer ik en denk ik mee. Ik ondersteun bewustwording van de eigen kracht van waaruit richting gekozen kan worden en die kan inspireren tot nieuwe ontwikkelingen.

In een kennismakingsgesprek worden de persoonlijke leervragen onder de loep genomen en een aanpak van het traject afgesproken.

De gesprekken zijn altijd vertrouwelijk, de ervaring leert dat ca 5 8 gesprekken voldoende zijn om met de ingezette ontwikkeling verder te gaan.