Pyros   >>   Wat ik doe   >>   Organisatieontwikkeling   >>   Intervisie
Intervisie

Bij intervisie reflecteren deelnemers gezamenlijk op hun werk. Zij bespreken op een methodische wijze vraagstukken en lastige situaties uit de praktijk

Het uitstel van oordeel staat aan de basis van verschillende intervisie methodes. De deelnemers leren elkaar op een open manier bevragen. Zij krijgen feedback over hun eigen ingebrachte vraagstuk en over de wijze waarop zij anderen ondersteund hebben.

Ik draag verschillende intervisiemethodes aan en faciliteer de gesprekken. Na een aantal bijeenkomsten zal de groep de intervisie zelfstandig voortzetten.