Pyros   >>   Wat ik doe   >>   Begeleiden fase-overgangen in organisaties   >>   Teams tijdens veranderingsprocessen
Teams tijdens veranderingsprocessen

De vragen van teams in organisaties die ingrijpend veranderen, reorganiseren of fuseren, zijn verschillend van aard. Ik begeleid directie-of managementteams bij het vormgeven en realiseren van de verandering; welke richting gaat de beweging op, wat is de positie van het team in de organisatie en wat is je rol als veranderaar in zo’n complexe situatie. Daarnaast staat een dergelijk team ook onder druk en dit heeft invloed op de samenwerking binnen het team, conflicten liggen op de loer en emoties kunnen (zeker bij ontslagen) hoog oplopen. Het ondersteunen van het team door het organiseren van specifieke bijeenkomsten, reflectie op de het functioneren en het bieden van veiligheid om stappen te zetten.

 De vragen van teams die ‘veranderd worden’, gaan vaak over “wat overkomt ons?” Thema’s als verlies, weerstand en boosheid kunnen aan de orde komen. De veranderingen kunnen, naast positieve effecten op de lange termijn, ook een grote invloed kunnen hebben op img 0110 2het functioneren van de medewerkers en teams tijdens en vlak na de verandering. Hierbij is het van belang om ruimte te maken voor de impact van de verandering, voor het stilstaan bij de verwerking.

Andere teams kunnen worden ondersteund bij het vertalen van de consequenties van de verandering, reorganisatie of fusie, naar hun eigen situatie. Samen met het team de vertaling van de verandering naar het team maken. Gezamenlijk onderzoeken wat en op welke manier het team gaat bijdragen aan de richting van de organisatie.