Pyros   >>   Wat ik doe   >>   Begeleiden fase-overgangen in organisaties   >>   Veranderkundige workshops
Veranderkundige workshops

Ter ondersteuning van veranderingen in een organisatie ontwerp en begeleid ik workshops of werkconferenties, met grotere groepen. Dit is een tijdelijke werkplaats voor veranderingen op het snijvlak van mens en organisatie. Hier kunnen patronen worden doorbroken en wordt de start gemaakt voor nieuwe manieren van denken en handelen. Veiligheid, creativiteit, grenzen verleggen en aansluiting bij de lopende processen in de organisatie, zijn belangrijke items om een conferentie succesvol te maken.

Het voortraject van de workshop of werkconferentie is essentieel en vraagt veel aandacht. Dan wordt het vraagstuk heel precies in kaart gebracht en de resultaten van de workshop besproken. De perspectieven om na de workshop met de resultaten aan de slag te gaan worden onderzocht. De goede inbedding in het organisatieveranderproces zal de verankering van de resultaten vergroten.