Pyros   >>   Wat ik doe   >>   Begeleiden fase-overgangen in organisaties   >>   Leidinggeven aan veranderingen
Leidinggeven aan veranderingen

Als projectleider geef ik bij schoksgewijze veranderingen richting aan een reorganisatie, fusie of nieuwe inrichting van de organisatie. Naast het ontwerpproces en de inrichting speelt tijdens de realisatie het ontwikkelingsperspectief een belangrijke rol. Zie de casus Fuseren en ondersteunen. Een ander mogelijk inrichtingsproces verloopt niet volgens de blauwdruk, maar middels de afwisseling van denken en doen in samenwerking met de de betrokkenen in de organisatie. Bekijk de casus bij de Politie Utrecht: Verbinding tussen ziel en zakelijkheid